ملاقات مدیران و اعضاء تیم تحقیق و توسعه با جناب آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی معاونت محترم علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و جناب آقای دکتر یوسف داوودی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جهت ارائه توانمندیها، فعالیتها و اقدامات دانش بنیان انجام شده در خصوص تولید بومی ممبرانهای اسمز معکوس در تاریخ بیست و چهارم اسفند یکهزار و چهارصد و یک