مناقصه

متقاضیان شرکت در مناقصه عمومی با عنوان ” ارزیابی کیفی انتخاب مشاور بر اساس کیفیت و قیمت (QCBS) جهت ارائه خدمات فنی- تخصصی، طراحی و نظارت کارگاهی و عالیه پروژه احداث کارخانه تولید ممبران” ، برای دریافت اسناد مناقصه می بایست درخواست خود را از طریق شماره فکس 88879930-021  و یا ایمیل commission@parsavinco.com  ارسال نمایند. “ذکر ایمیل شرکت و شماره تلفن فرد مطلع ضروری می باشد.”